Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Student Count

  • Total 05-09-2013: 73
  • Total 05-09-2014: 77 
  • Total 05-09-2015: 86
  • Total 05-09-2016: 115
  • Total 05-09-2017: 126
  • Total 05-09-2018: 146

    Further information about student numbers:  Elevtal

 

Gennemsnitskarakterer

Publication of the school's grades data - from the Danish Ministry of Education

Karakterfordeling (Grades distribution)

Karaktergennemsnit  (Average grade levels)

 

Average Grades FP9 - June 2018

Skriftlig eksamen:

Dansk Skriftlig Fremstilling ( 10 elever): 6,9
Dansk Retskrivning (10 elever): 5,5

Mundtling eksamen:

Dansk (10 elever): 5,9

Sidste standpunktskarakterer:

Dansk - mundtlig (11 elever): 7,55
Dansk - Skriftlig Fremstilling (11 elever): 7,64
Dansk - Retskrivning (11 elever): 6,09

Antal lærere

Number of Teachers

Number of teachers employed as of 5 September 2018: 18
Furher information about the school staff can be found here: School staff