Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Student Count

  • Total 05-09-2013: 73
  • Total 05-09-2014: 77 
  • Total 05-09-2015: 86
  • Total 05-09-2016: 115
  • Total 05-09-2017: 126

    Further information about student numbers:  Elevtal

 

Gennemsnitskarakterer

Publication of the school's grades data - from the Danish Ministry of Education

Karakterfordeling (Grades distribution)

Karaktergennemsnit  (Average grade levels)

 

Average Grades FP9 - June 2017

Skriftlig eksamen:

Dansk Skriftlig Fremstilling (7 elever): 5,9
Dansk Retskrivning (7 elever): 6,1

Mundtling eksamen:

Dansk (7 elever): 10,9

Sidste standpunktskarakterer:

Dansk - mundtlig (7 elever): 7,0
Dansk - Skriftlig Fremstilling (10 elever): 6,1
Dansk - Retskrivning (10 elever): 6,9

Antal lærere

Number of Teachers

Number of teachers employed as of 1 November 2017: 17
Furher information about the school staff can be found here: School staff